Elektrisch bordje voorgekableerd en geprogrammeerd met LOXONE componenten. Door de eindgebruiker zelf te plaatsen